Deprem Değil Kapitalizm Öldürür
2019 yılının son üç ayına giriyoruz. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da gerçekleşen, merkez üsleri Gölcük ve Düzce olan Doğu Marmara Depremi sonrası, “Büyük İstanbul Depremi” için “öngörülen” kabaca 30 yılın 20 yılı geride kaldı. Son üç gündür Silivri merkezli gerçekleşen, önce 4.6 sonrasında ise 5.7 gibi orta ölçekte büyüklüğü aşan depremler, İstanbul’da yaşanması muhtemel depremi tekrar konuşulur hale getirdi. Silivri merkezli yaşanan bu sarsıntılar, aslında olası İstanbul depremiyle birlikte konuşulan ve yüksek sesle dile getirilmesi gereken şeyin salt depremin yıkıcı etkisinin değil, kapitalizmin rant ve kar hırsının öldürücü etkisinin hissedilir hale ...
Kaz Daglarında Yaşam Kazanacak! – Özgür Erdoğan
14. 000 ağaç diyorlar; fakat aslında 45.000 ağaç için izin alınmış; 195.000 ağaç kesilmiş. 100.000.000 dolarlık “mütevazi bir yatırım” yapmış Kanadalı şirket. 3.000.000 ons altın çıkarılacakmış, piyasa değeri 22.640.000 lira imiş, bunun % 4’ü devlete verilecekmiş! 2020'de başlayıp 15 sene çalışacaklarmış… İyi halt edeceklermiş...
Fişleri Çekme Zamanı – Andreas Malm (Çev. Burak Aktaş)
Orjinali ve tam hali ROAR dergisinin iklim değişikliğini konu edindiği, ekoloji gündemli sayısında yayınlanan Fişleri Çekme Zamanı, iklim değişikliği tartışmalarında sıklıkla konu edilen fosil yakıtları ele alıyor. Daha önce fosil yakıtların iklim değişikliğine etkileri ve “geleneksel enerji kaynakları”nın kapitalizmle ilişkisini yazılarında konu edinen Andreas Malm’ın yazısını, iklim değişikliğini de dergimize taşıdığımız bu sayımızda yer vermek istedik. İklim değişikliği tartışmalarında, özellikle fosil yakıtların kullanımının doğaya etkisi, meseleyi sadece anti kapitalist bir bakış açısıyla yorumlayanlar tarafından vurgulanmıyor. Tüm yenilenebilir enerji savunucularınca bu durum ...
Buğday Dünyayı Doyurdu İktidarların Gözünü Doyuramadı – Gürşat Özdamar
Buğday. Buzul çağının sonlanması ve iklimin yaşama daha elverişli olmaya başlamasının ardından yerleşik yaşama geçiş yapan insana besin kaynağı olan, nüfusun ve yaşam alanlarının çoğalmasına etki eden, bu sayede birçok uygarlığın kurulmasına yol açan, bir çok inanışta kutsal sayılan, bolluğun ve bereketin simgesi sayılan, unundan önce bulamaç yapılarak ardından da tandırlarda pişirilerek ekmek olan buğday. Buğday. Bir yandan sanayileşmeye yapılan övgüyle tarım alanları ortadan kaldırıldığı için daha az üretimi yapılan, artan nüfusun açlık yaşamaması için geleneksel tarım yöntemlerinin yetmediği iddiasıyla endüstriyel tarım yoluyla elde edilmeye çalışılan, daha kolay üretilsin ve daha ...
Deprem Değil Kapitalizm Öldürür
2019 yılının son üç ayına giriyoruz. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da gerçekleşen, merkez üsleri Gölcük ve Düzce olan Doğu Marmara Depremi sonrası, “Büyük İstanbul Depremi” için “öngörülen” kabaca 30 yılın 20 yılı geride kaldı. Son üç gündür Silivri merkezli gerçekleşen, önce 4.6 sonrasında ise 5.7 gibi orta ölçekte büyüklüğü aşan depremler, İstanbul’da yaşanması muhtemel depremi tekrar konuşulur hale getirdi. Silivri merkezli yaşanan bu sarsıntılar, aslında olası İstanbul depremiyle birlikte konuşulan ve yüksek sesle dile getirilmesi gereken şeyin salt depremin yıkıcı etkisinin değil, kapitalizmin rant ve kar hırsının öldürücü etkisinin hissedilir hale ...
Fişleri Çekme Zamanı – Andreas Malm (Çev. Burak Aktaş)
Orjinali ve tam hali ROAR dergisinin iklim değişikliğini konu edindiği, ekoloji gündemli sayısında yayınlanan Fişleri Çekme Zamanı, iklim değişikliği tartışmalarında sıklıkla konu edilen fosil yakıtları ele alıyor. Daha önce fosil yakıtların iklim değişikliğine etkileri ve “geleneksel enerji kaynakları”nın kapitalizmle ilişkisini yazılarında konu edinen Andreas Malm’ın yazısını, iklim değişikliğini de dergimize taşıdığımız bu sayımızda yer vermek istedik. İklim değişikliği tartışmalarında, özellikle fosil yakıtların kullanımının doğaya etkisi, meseleyi sadece anti kapitalist bir bakış açısıyla yorumlayanlar tarafından vurgulanmıyor. Tüm yenilenebilir enerji savunucularınca bu durum ...
Buğday Dünyayı Doyurdu İktidarların Gözünü Doyuramadı – Gürşat Özdamar
Buğday. Buzul çağının sonlanması ve iklimin yaşama daha elverişli olmaya başlamasının ardından yerleşik yaşama geçiş yapan insana besin kaynağı olan, nüfusun ve yaşam alanlarının çoğalmasına etki eden, bu sayede birçok uygarlığın kurulmasına yol açan, bir çok inanışta kutsal sayılan, bolluğun ve bereketin simgesi sayılan, unundan önce bulamaç yapılarak ardından da tandırlarda pişirilerek ekmek olan buğday. Buğday. Bir yandan sanayileşmeye yapılan övgüyle tarım alanları ortadan kaldırıldığı için daha az üretimi yapılan, artan nüfusun açlık yaşamaması için geleneksel tarım yöntemlerinin yetmediği iddiasıyla endüstriyel tarım yoluyla elde edilmeye çalışılan, daha kolay üretilsin ve daha ...
Paylaşma ve Dayanışmanın Ekonomisi: KOOPERATİF
Kooperatifler ve kooperatif ekonomisi, ekoloji mücadelesinin içerisinde olanlar için son süreçlerde tartışılan, üzerinden stratejiler belirlenen ana başlıklardan biri haline geldi. Doğayla uyumlu bir ekonomik işleyişin bir türü olarak kooperatifler, yaşadığımız coğrafyadaki birkaç on yıl önceki biçiminden farklı bir şekilde karşımızda. Bunda en çok payı olan durumlardan birisi de içerisinde bulunulan ekolojik krizin bir sonucu gibi düşünmemiz gereken gıda krizi. Özellikle 2018 yılında, ekonomik krizle orantılı bir şekilde gıdaya yapılan zamlar başka bir alternatif olarak kooperatifleri daha yakıcı bir şekilde gündemimize sokuyor. Ancak gıda krizini konuşurken devletin fiyat ...